GameApps.hk 香港手機遊戲網

《ONE PIECE モジャ!》攻略第一回

2013-06-21 6708
話說最近ONE PIECE 官方出左一個新嘅手機Game(詳情可到Apps下載參閱),今期小弟就受站長之命了解一下呢隻遊戲,以向官方出過嘅ONE PIECE 手機版唔係打牌就係以主角們做嘅小遊戲,今次就大大唔同,真係以船隻作為主題,以海盜為主嘅遊戲點少得船呢!

 

 

 

 

第一步由登記開始!

作為官方出嘅遊戲,當然係以純日文嘅環境開始啦,眼見網上有唔少玩家都指呢隻Game好難玩,就由小弟為各位一一拆解,今期第一回攻略,就由申請AC開始。遊戲雖以ONE PIECE作招來,但官方作品前幾部都唔係太高人氣,所以今集似乎唔介意其外國家嘅玩家同樂,即使人在香港都可以進行免費登記!!

 

上圖由上至下嘅選項

帳號名:

密碼:

秘密問題:

答案:

性別:

出生日期:

 

無話一定要用日文答,隨便填好就得啦!

 

 

申請完記得抄底自己ID,或者直接send去自己E-mail度,廢事Del Game後無晒資料。

 

o

跟住就可以開始遊戲啦!

 

 

不愧為官方遊戲,幫自己賣返廣告...(龜速探索中~)

 


廣告贊助

歡迎在Google 新聞上追蹤我們,以了解每日遊戲新聞、相關情報。

最新評論

遊戲APK下載搜尋

手機版 | 聯絡我們
© GameApps.HK 香港手機遊戲網 2013-2023