GameApps.hk 香港手機遊戲網

E3 ShowGirl 搶先睇!

2013-06-11 4322
今屆E3 終於開啟 !而第一波小記者唔係帶大家睇Game先,而係睇女先!睇下今屆E3 啲Gamegirl 質數如何!同埋有咩睇頭A_A!相信大家都好期侍!不過Day 1大家都好保守,睇來今年E3 已經失去昔日風彩,唉!咁樣點同日本東京Gameshow鬥呢?

今年尚算有睇頭都算係鐵拳既Gamegirl喇!

咦!雷蛇既都OK丫!

唔錯...

咁復古既?去錯左展覽?

今年Cosplay 興包到隻粽咁?

 

同往年相比差好遠囉!好彩喇係第一日...


最新評論

遊戲APK下載搜尋

手機版 | 聯絡我們
© GameApps.HK 香港手機遊戲網 2013-2023