GameApps.hk 香港手機遊戲網

E3最精彩一刻盡收錄!

2013-06-15 3252
E3話咁快就玩完,真係令人回味!最正係今年XBOX 鬥 PS4,真係精彩絕倫,想要有呢個景像又要再等幾年啦!但係想睇返最精彩一刻?而家就有得睇喇!4分鐘E3精華一次睇完!

 外國網站Ars Techinica 就精心炮製左一段E3精選剪輯,入面記錄左佢地認為今年E3最正同有驚喜既一刻!各位唔好錯過啦!

 


廣告贊助

----------------------

-> 我們的Threads已經開通了,請記得追蹤我們:這裡

----------------------

最新評論

遊戲APK下載搜尋

手機版 | 聯絡我們
© GameApps.HK 香港手機遊戲網 2013-2023