GameApps.hk 香港手機遊戲網

12月23日我地要拯救香港!

2016-12-19 2921
我地要拯救香港!依家講緊既係近排最Hit既戰略遊戲《英雄之城》,王城爭奪戰將於12月23日正式開波!來自台灣,新馬區既玩家將會成為香港既競爭對手,一同搶奪王國既控制權!所以香港人要保衛番我地既王城!至高無上既王者之位只能由香港人黎做!


王城爭霸--打敗盤踞在王城上方的黑龍,佔領王城是我們的終極目標! 


王城位於王國地圖的最中心,座標X:600,Y:600,一條兇惡的大黑龍盤踞在王城上空,王城四角有四座遠古魔法塔,四周是茫茫的雪原。 王城爭霸未開啟前王城是處於保護狀態無法攻擊的。開啟之後只有加入聯盟的玩家才可以攻擊或者駐守王城哦,因此各位領主們一定要記得加入聯盟。 


王城爭霸第一次開啟時,王城是被黑龍NPC佔領的,只有打敗大黑龍,才能佔領王城!


打敗大黑龍的領主佔領王城後,必須堅守8個小時,才能結束王城爭霸狀態!這8個小時裡,佔領了王城的聯盟可以派兵駐守,別的聯盟的玩家繼續攻擊,如果期間王城易主,那麼重新計算8小時,直到有人成功佔據8小時為止。爭霸狀態結束後,進入保護狀態。 


溫馨小提示:不要忽略王城四角的魔法塔,魔法塔的攻擊值很高的哦,可以先通過佔領魔法塔借助魔法塔攻擊王城!


成功防守王城8小時後,該聯盟就佔領了王城,就可以推舉國王啦!盟主有權在一小時內推舉任何聯盟成員為國王,未推舉的話則默認盟主大人為國王!


國王的權利:

一、稱號:

1、擁有獨一無二的國王稱號

2、可以命名8 個官員,被任命為官員獲得玩家增益效果!同時可以給出8個奴隸稱號,奴隸稱號會給玩家減益效果(這個果斷可以給那些沒事老喜歡挑釁的敵對)


二、王國命名

成為國王之後將會擁有一次對王國重新命名的權利


三、分配國王禮包

佔領王城成為國王後將會獲得30 個國王禮包,國王可以分配給王國內的任何人(包括國王自己),但是每個玩家只有一次領取的機會哦
►官方網站:http://war.goone.tw


►官方交友區:http://bit.ly/2fXZhfl


►IOS下載:https://goo.gl/1gd0xY


►Googleplay:https://goo.gl/mHCRrt


►Facebook直接玩:https://apps.facebook.com/war_gameone


最新評論

遊戲APK下載搜尋

訂閱YOUTUBE頻道

手機版 | 聯絡我們
© GameApps.HK 香港手機遊戲網 2013-2021